Med vacker natur och stort utbud med allt från små, stora till flexibla lokaler finner vi er den bästa mötesmiljön för just ert ändamål. I vårt konferenshus Halmstad är möjligheterna otaliga med två större respektive två mindre lokaler som med enkelhet öppnas upp till två stora ytor. Mellan lokalerna finns husets lobby som lämpar sig för både registrering och mingel. Sedan denna ståtliga byggnad med fem meter till nocken stod färdig har den huserat allt från konferenser och mässor till orkestrar. Möjligheterna är oändliga. Kontakta oss gärna för mer information om våra fantastiska lokaler.

Nedan finner du olika disponeringar av våra konferenslokaler. Siffrorna anger kapacitet (antal personer):

kvm Skolsittning U-bord Bio Öar Ring u. bord Stort bord
Bäcken A/B 49 24 20 54 6x4 p 26 20
Bäcken A+B 98 64 30 100 12x4p 48 -
Frösakull 12 6
Brottet 30 22 50 6x4
Tjuvahålan 10
Kattegatt/Skagerak 56 40 24 66 6x5p 26 30
Kattegatt+Skagerak 112 90 40 150 6x9p 52 -
Sandhamn/Görvik 22 18 12 24 - 14 16
Sandhamn+Görvik 44 30 20 42 - 24 24

I alla större möteslokaler finns:

 bildkanon - WiFi - whiteboard - OH - skrivmaterial - blädderblock - bordsryttare - isvatten

   

  

  

Översta raden v-h: Brottet, Tjuvahålan och lobby Långenäs - byggnad Nyrebäcken

Mellersta raden v-h: Kattegatt/Skagerak, Görvik/Sandhamn och lobby Halmstad - konferenshus Halmstad

Nedre raden v-h: Bäcken A, Bäcken B och  stillbild - receptionsbyggnaden

För avtal där bildkanon ej ingår finns det möjlighet att hyra och vi anordnar även andra tekniska lösningar efter ert önskemål.